Adevărul despre ,,Paște”

ROMÂNĂ: 

Sunt sigură că perioada Paștelor este un timp favorabil și fericit, mai ales pentru tinerii elevi care se bucură de doua săptămâni glorioase de vacanță (yay!) Mă gândeam recent la motivul pentru care celebrăm noi Paștele, și la faptul că nu sunt sigură că am mai fi avut vacanță dacă nu s-ar fi întâmplat ceva nemaipomenit la primul Paște, nu?

Ei bine, sper că vă place istoria, fiindcă vom parcurge puțin din povestea primului Paște. În primul rând, cred că ar fi înțelept să menționez că nu este tocmai corect să numim sărbătoarea ,,Paște”, sau cel puțin nu în condiția în care ne referim la învierea lui Isus. România este o țară 92% creștină, și totuși de Paște încă se crede că tăierea mielului e importantă, iar oamenii încă îmi spun să ,,pasc fericită”… Sau că atunci s-a născut Isus și tot felul de alte minunății. Ei bine, sărbătorii acesteia corect ar fi să-i spunem ,,Înviere”, căci noi tocmai acest lucru îl sărbătorim.

Și atunci, ce este Paștele? Paștele s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, pe vremea lui Moise, când copiii lui Israel erau robi în Egipt. Dumnezeu a trebuit să trimită cele 10 urgii ca să-l facă pe faraon să-i lase pe evrei să plece în Țara Promisă (Canaan). Ultima dintre cele 10 urgii a fost uciderea de către îngerul morții a tuturor întâilor născuți ai egiptenilor. Pentru ca evreii și copiii lor să fie protejați, ei trebuiau să îndeplinească un anumit număr de sarcini: trebuiau să înjunghie un miel curat, fără pată sau boală, să stropească cu sângele lui streșina de sus a ușilor lor, și să mănânce numai frunze amare ca să-și amintească tot. (Exod 12)

Sângele mielului jertfit de deasupra ușii arăta că cineva a murit deja în acea casă, astfel că nu mai era nevoie să moară și întâiul născut. Acest lucru l-au povestit evreii copiilor lor până în ziua de azi, iar acum Mielul de jertă care a murit pentru păcatele noastre este Isus, astfel că noi nu mai trebuie să murim. A fost un dar, un sacrifiu imens, făcut de dragul nostru! Cu siguranță evreii au avut ce sărbători când au scăpat din robia egipteană, iar noi acum sărbătorim eliberarea din robia păcatului, ceea ce este un lucru și mai minunat!

ENGLISH: 

I’m sure that the Easter season is a happy one, especially for the young students who are having holidays. I was recently thinking about the reason why we celebrate Easter and the fact that I’m pretty sure we would have no holidays if something really amazing wouldn’t have happened on the first day of Easter in the history, right?

Well I hope you like history, because we will cross a bit of the tale of the first Easter, or more correctly said, the Passover. I think it’s not right to call it Easter if we want to refer to Jesus’s resurrection, because Easter is a totally opposite thing. My country, Romania, is considered as being a 92% Christian country, though some people still believe that lamb meat is the most important, or that Jesus was born on Easter day, or other kind of stupid wonders. Well, I think it’s wiser to call this feast the Resurrection, because this is in fact what we celebrate, right?

So what is the Passover then? In the English language there are more ways to call this feast: Easter and Passover. First we’re going to talk about the Passover. It all started a long while before Jesus came on earth. It began with the Jewish people captive in the egyptian slavery. God had to force the pharaoh to let the Jews head to the Promise Land (Canaan) so He had sent the 10 plagues to convince him. The last one of them was the killing of all first borns in the egyptian families. For the Jews to be saved from this, they had to do several things: they had to sacrifice a pure, stainless lamb, paint the upper side of their doors with its blood, and eat only sour foods to remember everything. (Exodus 12)

The blood on the door showed that someone had already died in that house, so there was no need for the first born to die anymore. The Jews have told thin thing to their children and grandchildren until today, and the sacrificial Lamb who died for our sins is Jesus Christ, so we don’t have to die anymore. It was a gift, a huge sacrifice made because of His love for us. The Jews had a good reason to celebrate for sure, when they escaped from the egyptian slavery, and now we celebrate the freedom from the slavery of sin, which is an even more awesome thing!

What about Easter? Easter was originally the celebration of Ishtar, the Assyrian and Babylonian goddess of fertility and sex. Her symbols (like the egg and the bunny) were and still are fertility and sex symbols (or did you actually think eggs and bunnies had anything to do with the resurrection?). After Constantine decided to Christianize the Empire, Easter was changed to represent Jesus. But at its roots, Easter (which is how you pronounce Ishtar) is all about celebrating fertility and sex.

British_Museum_Queen_of_the_Night.jpg
This is Ishtar…

Pretty shocking, huh? Well apparently we’ve been using this word all the way wrong. At least now we know. So what are you going to do about this? Still gonna use it wrong?

I hope you enjoyed this article and found it relatable and useful. Please don’t forget to like and comment if you enjoyed it. Also you can share this so others can see the truth about Easter, too. God bless you all! 😉

Advertisements

2 thoughts on “Adevărul despre ,,Paște”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s